Davet

Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Merhum Prof. Dr. Şemsettin Ustaçelebi’nin önderliği ile başlayan Ulusal Viroloji Kongrelerinin devamı olan “1. Ulusal Viroloji Günleri ve Kursu” Şubat 2016 tarihinde KLİMUD-Klinik Viroloji Çalışma Grubu tarafından Ankara’da yapılmıştır. Bu toplantıların devamı olan “2. Ulusal Viroloji Günleri” İzmir’de 22-24 Mart 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacaktır.

Viral enfeksiyonlarda güncel durum bilimsel programın oluşturulmasında ana temamız olmuştur. Başlıca hedefimiz ise konu ile ilgili çalışmaları bulunan genç meslektaşlarımızın toplantıya sözlü sunumlar ve verilerini paylaştıkları konuşmalar ile aktif katılımlarıdır. Etkinlik sırasında Tıbbi Viroloji’nin Türkiye’de bugünkü durumu ve geleceğinin tartışılacağı bir çalıştay da planlanmıştır.

Baharın ilk günlerinde İzmir’de gerçekleştirilecek olan toplantımıza hepinizi davet ediyoruz.

2. Ulusal Viroloji Günleri Düzenleme Kurulu adına

PROF. DR. CANDAN ÇİÇEK,    PROF.DR.RÜÇHAN SERTÖZ

Kurullar

Kurullar

DÜZENLEME KURULU

Onursal Başkan; Prof. Dr. Altınay Bilgiç
 Kongre Başkanları; Candan Çiçek, Rüçhan Sertöz
Kongre Sekreteri; İmre Altuğlu

 Üyeler
Hakan Abacıoğlu
Alper Akçalı
Selda Erensoy
Mehmet Ali Öktem
Alpay Özbek
Arzu Sayıner
Ayşın Zeytinoğlu

BİLİMSEL KURUL

Selim Badur
Gülendam Bozdayı
Gülden Çelik
Dilek Çolak
Bedia Dinç
Koray Ergünay
Selma Gökahmetoğlu
Gülay Korukluoğlu
Kenan Midilli

Ahmet Pınar

Tamer Şanlıdağ
Tercan Us
Dürdal Us
Fügen Yarkın

 


DÜZENLEYEN KURULUŞLAR

KLİNİK MİKROBİYOLOJİ UZMANLIK DERNEĞİ

Berrin Esen, Başkan
Zeynep Ceren Karahan, Sekreter
Ahmet Pınar, Sayman
Aydan Özkütük
Selda Erensoy
Ertan Özyurt
Ekrem Yaşar

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ

Z. Çiğdem Kayacan, Başkan
Arzu Sayıner, Genel Sekreter
Mustafa Özyurt, Genel Sekreter Yrd.
Selçuk Kılıç, Sayman
Barış Otlu
Mehmet Ali Öktem
Sebahat Aksaray

KLİMUD KLİNİK VİROLOJİ ÇALIŞMA GRUBU-YÜRÜTME KURULU


 Arzu Sayıner, Başkan
Bedia Dinç, Sekreter
Dilek Çolak
Candan Çiçek
Selma Gökahmetoğlu

 

Bilimsel Program

Bilimsel Program

2. ULUSAL VİROLOJİ GÜNLERİ
BİLİMSEL PROGRAM
22 MART 2018 PERŞEMBE
13:00-13:30 AÇILIŞ TÖRENİ
13:30-14:10 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanı: Dürdal Us
Aşı ve aşılamada yeni kavramlar
Selim Badur
14:10-15:10 MİNİ OTURUM
Oturum Başkanı: Dilek Çolak
Klinik Virolojide yorumlu raporlama
Dilek Çolak, Arzu Sayıner, Gülden Çelik
15:10-15:30 KAHVE MOLASI
15:30-16:30 PANEL 1 - ENTERİK VİRÜSLER
Oturum Başkanı: Gülendam Bozdayı
Viral gastroenterit etkenleri /Rotavirüs-norovirüs
Bedia Dinç
Suriye’de ikinci polio krizi ve Ulusal polio laboratuvarının katkıları
Gülay Korukluoğlu
SS-1 Antalya’daki nonpolio enterovirüs salgınının izlenmesi ve moleküler epidemiyolojisi
Fatma Bayrakdar
TARTIŞMA
16:30-17:00 Uydu Sempozyum
Oturum Başkanı: Rüçhan Sertöz
MOTAKK Dış Kalite Kontrol Ulusal Programı 2015-2016 sonuçlarının değerlendirilmesi ve yeni süreç
Mithat Bozdayı
17:00-18:00 SOSYAL PROGRAM
Minyatürlerin Öyküsü

Figen Gürsoy
23 MART 2018  CUMA
08:30-09:30 PANEL 2 - ÖZEL KONAKTA VİRAL ENFEKSİYONLAR
Oturum Başkanları: Fügen Yarkın, Ahmet Pınar
Hematopoetik kök hücre transplant alıcılarında BK virüs enfeksiyonu
Fügen Yarkın
SS-2 Pediatrik kök hücre alıcılarında adenovirus viral yükünün izlemi
Bilal Olcay Peker
SS-3 BK virüs kantitasyonunda iki real time PCR testinin karşılaştırılması ve BKV genotip tayini
Aylin Erman Daloğlu
TARTIŞMA
09:30-10:30 PANEL 3 - HEPATİT C VİRÜSÜ
Oturum Başkanı: İmre Altuğlu
HCV enfeksiyonunda direkt etkili antiviraller (DAA) döneminde laboratuvar testlerinin kullanımı
İmre Altuğlu
HCV tedavisinde son durum
Ulus Akarca
HCV’de ilaç direnci ve direnç testleri
Mithat Bozdayı
SS-4 HCV genotipinin belirlenmesinde 5’NCR ve NS5B bölgelerinin yeni nesil dizileme ile araştırılması
Seniha Aktakka, Duygu Tekin Bozkurt
TARTIŞMA
10:30-11:00  KAHVE MOLASI
11:00-12:00  PANEL 4 - SANTRAL SİNİR SİSTEMİ VİRÜSLERİ
Oturum Başkanı: Ayşın Zeytinoğlu
SSS viral enfeksiyonlarına genel bakış
Ayşın Zeytinoğlu
Klinisyen gözüyle SSS viral enfeksiyonları mikrobiyolojik tanısında güncel gereksinimler
Oğuz Reşat Sipahi, Ayşe Güler
SS-5 Pediatrik Merkezi Sinir Sistemi Enfeksiyonlarında Viral Etyolojinin Çok-yöntemli Araştırılması
Aylin Altay Koçak
TARTIŞMA
12:00-13:00 MİNİ PANEL
Oturum Başkanı: Ayşın Zeytinoğlu
Syndromic Approach at Molecular Testing
Abel Nessali, bioMérieux METERA RBM
FilmArray Teknolojisi
Canan Kızılkaya, bioMérieux Moleküler Marka Müdürü
13:00-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:00 UYDU SEMPOZYUMU
Oturum Başkanı: Tercan Us

Patojen tespitinde multipleks panel kitlerin kullanımı, avantajları ve dezavantajları

Evren TAŞTAN, Anatolia Geneworks

14:00-18:00 TIBBİ VİROLOJİ ÇALIŞTAYI
Çalıştay Başkanı: Hakan Abacıoğlu
Kolaylaştırıcı
Selda Erensoy

Temalar
Tıbbi Viroloji eğitimi: Uzmanlık, doktora ve yan dal eğitimi
Tıbbi Viroloji alanında araştırmalar: Temel konular, viral patogenez, epidemiyoloji ve projeler
Rutin laboratuvar hizmetlerinde Tıbbi Viroloji
24 MART CUMARTESİ
08:30-09:30 PANEL 5 - HERPESVİRÜSLER
Oturum Başkanı: Selma Gökahmetoğlu
Transplant alıcılarında herpes virüs enfeksiyonları
Süda Tekin
Transplant alıcılarında herpes virüs enfeksiyonlarının laboratuvar tanısında güncel durum 
Selma Gökahmetoğlu 
SS-6 HIV (+) hastalarda  HHV8 seroprevalansının araştırılması
Ayfer Yolcu
SS-7 CMV izolatlarında gansiklovir direncinin fenotipik ve genotipik yöntemlerle araştırılması
Rabia Can Sarınoğlu
SS-8 İmmun yetmezlikli hastalardan elde edilen CMV suşlarının genotiplerinin belirlenmesi ve gansiklovir direncinin araştırılması
Ayşenur Coşkun
TARTIŞMA
09:30-10:30 PANEL 6 - SOLUNUM VİRÜSLERİ
Oturum Başkanı: Candan Çiçek
Eyvah grip oldum
Klinik
Sezai Taşbakan
Laboratuvar tanı
Candan Çiçek
Tedavi
Hüsnü Pullukçu
Korunma
Meltem Işıkgöz Taşbakan
SS-9 İnfluenza A 2009 (H1N1) virüsünde H275Y mutasyonunun real-time RT PCR yöntemi ile araştırılması
Burcu Öksüz
SS-10 Solunum yolu enfeksiyonu olan çocuklarda RSV’nin araştırılması ve moleküler analizi
İmran Sağlık 
TARTIŞMA
10:30-11:00 KAHVE MOLASI
11:00-11:40 KONFERANS
Oturum Başkanı: Tercan Us
Viral metagenomik ve Türkiye'de yeni virüsler
Koray Ergünay
11:40-12:30 POSTER TARTIŞMASI
Oturum Başkanı: Alper Akçalı, Selma Gökahmetoğlu
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 PANEL 7 - RETROVİRÜSLER
Oturum Başkanı: Rüçhan Sertöz
HIV tanısında değişen algoritma
Kenan Midilli
HTLV 1-2 enfeksiyonu ve taşıyıcı yönetimi
Tansu Yamazhan
Direnç testlerinin HIV tedavisindeki önemi ve ülkemizde direnç epidemiyolojisi
Rüçhan Sertöz
SS-11 HIV pozitif hastalarda proteaz, revers transkriptaz ve integraz inhibitörlerine karşı gelişen ilaç dirençlerinin yeni nesil dizileme ile araştırılması
Duygu Tekin Bozkurt
TARTIŞMA
14:30-15:30 PANEL 8 - VİRAL ZOONOZLAR
Oturum Başkanı: Mehmet Ali Öktem
Zikavirüs
Sinem Akçalı
Türkiye'deki yeni hantavirüsler ve yeni rezervuarları
Mehmet Ali Öktem
SS-12 Türkiye'de yeni bir Orthonairovirus: Tamdy virus
Ceylan Polat
TARTIŞMA
15:30-16:00 KAHVE MOLASI
16:00-16:40 KONFERANS
Oturum Başkanı: Sevin Kırdar
Virolojide moleküler test yönetimi
Mert Kuşkucu
16:40-17:00 KAPANIŞ ve ÖDÜL TÖRENİ

Kayıt

Kayıt

 Online kayıt için tıklayınız.

TOPLANTI KAYIT ÜCRETLERİ

    

UZMANLIK ÖĞRENCİSİ 

 350 TL

UZMAN 

 400 TL

 

TOPLANTI PAKETİNE DAHİL OLAN HİZMETLER

Kayıt ücretine; bilimsel aktivitelere katılım, katılım sertifikası, yaka kartı, öğle yemekleri ve toplantı aralarındaki kahve molaları dahildir.

Bilimsel toplantılara dinleyici olarak katılmak isteyen katılımcı veya firma temsilcilerinin kayıt olması zorunludur.

Sempozyum kayıtları online kayıt sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Mail veya telefon ile gelen kayıtlar kabul edilmemektedir.

Ödeme Seçenekleri;

Kredi Kartı

Online kayıt formunda ilgili alanlar doldurulduktan sonra sistem otomatik olarak kredi kartı ile güvenli ödeme sayfasına yönlendirmektedir. Ödemenizde sorun olması durumunda (yetersiz bakiye, düşük internet hızı, vb.) kullanıcı sayfasına tekrar giriş yaparak “Bilgilerim” menüsünden “İşlemler” menüsüne girerek kredi kartı ile ödemenizi tekrardan gerçekleştirebilirsiniz.

Havale /EFT

Kayıt ücretinizi Havale/EFT ile gerçekleştirmek isterseniz online kayıt formunu doldurduktan sonra ödeme tipini “Havale” olarak seçip online kaydınızı sonlandırınız. Dalya Turizm hesap bilgileri aşağıdaki gibidir.

Hesap Adı: Dalya Turizm

Banka: Yapı Kredi Bankası

Şube: SANAYİİ SİTESİ İZMİR - 220

Hesap No: 70989518

IBAN: TR34 0006 7010 0000 0070 989518

** Ödemeyi Havale/EFT ile gerçekleştirecek katılımcılarımızın dekontu nihan@dalyatur.com mail adresine göndermeleri önemle rica olunur. Dekontu mail ile gönderilmemiş kayıtlar konfirme edilmeyecektir. Ayrıca online kayıt formu doldurulmadan sadece havale/EFT ödemeleri geçersiz sayılacak olup, katılımcılar online kayıtlarını tamamlanana kadar yedek listesinde yer alacaktır.

Kayıt konfirmasyon maili online kayıt ve ödemenin tamamlanmasının ardından kesinlik kazanacaktır

Sempozyum hakkındaki tüm soru ve görüşleriniz için nihan@dalyatur.com adresinden ya da 0232 464 8830-113 nolu hattan Nihan Karadağ ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

Bildiri Gönderimi

Bildiri Gönderimi

Online Bildiri Gönderimi için tıklayınız.

Son bildiri gönderim tarihi: 15 Şubat 2018

ÖZET YÜKLEME KURALLARI

**2. Ulusal Viroloji Günleri bildirileri Dalya Turizm Bildiri Sistemi aracılığı ile toplanır.

**Kelime sayısı 300 kelimeyi aşmamalıdır.

**Başlık, adı-soyadı (unvan yazılmaz), çalıştığı kurum eksiksiz olarak sisteme girilmelidir. Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir.

**Özetin amaç, method, bulgular ve sonuç bölümlerini içermesi zorunludur.

**Anahtar Kelimeler: en fazla 5 adettir.

**Kaynakça; makalenin sonunda, çalışma esnasında yararlanılan kaynaklar, yazarların soyadları esas alınarak alfabetik biçimde sıralanmalıdır. Örnek: TÜRKDOĞAN, Orhan: “Günümüzde Toplumsal Şiddet ve Kültürel Boyutları”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:203, Yıl:35, Cilt: 102, Mart-Nisan 2013, s.9-45

**Bildiri içinde yer alan şekil, tablo, resim ve fotoğraflar sistemde bulunan dosya yükleme butonundan .docx formatında yüklenir. Dosya bildiri yazım kurallarına uygun olarak özet metninin tamamını içerecek şekilde düzenlenmeli ve sayfa sınırlarını aşmamalıdır.

**Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

**Bildiriler, bilimsel kurulun belirlediği hakemler tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonrasında geri bildirimler, Dalya Turizm aracılığı ile katılımcılara yazılı olarak yapılacaktır.

**Poster bildiri sahipleri en geç 15 Şubat 2018 tarihine kadar sempozyum kaydını tamamlamış olmalıdırlar. Bu tarihe kadar ödemesini tamamlamayan bildiri sahiplerinin bildirileri tüm sempozyum materyellerinden çıkarılacaktır.

**Kaydını tamamlamamış ve bildirilerini mazeretsiz sunmayan bildiri sahipleri Düzenleme Kurulu tarafından çalıştığı birime sempozyum sonrası bildirilir.

**İletişim konusunda sorun yaşanmaması için Dalya Sisteme kayıt olurken e-mail adresinizi ve cep telefon numaranızı girmeyi unutmayınız. Sistemde iletişim bilgileri olmayan bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Eksik veya hatalı girilen bilgilerden Düzenleme Kurulu ve Dalya Turizm sorumlu değildir. Bildiri son gönderim tarihinden (31 Ocak 2018)önce bildirinizde bulunan hata ve eksik bilgilerin düzeltilmesi için ekrem@dalyatur.com adresine taleplerinizi iletebilirsiniz. Bu tarihten sonra gönderilecek talepler dikkate alınmayacaktır.

**Yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri özetleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

POSTER SUNUM ÖZELLİKLERİ

**Poster boyutları 90 x 70 cm (yükseklik x en)

**Poster tartışmalarının program içindeki yeri ve şekline Düzenleme Kurulu karar verir.

**Posterdeki yazı ve şekiller bir metre uzaktan okunabilecek büyüklükte olmalıdır.

**Posteri sunacak kişinin adı altı çizilerek belirtilmelidir.

**Kaynaklar, metin içerisindeki kullanım sırasına göre numaralandırılmalı ve metinde parantez içerisinde gösterilmelidir. 

İletişim

İletişim

Bilimsel Sekreterya

Candan Çiçek:

candan.cicek@ege.edu.tr

Rüçhan Sertöz:

ruchan.sertoz@ege.edu.tr

Organizasyon Sekreteryası

DALYA TURİZM

Kazım Dirik Mah. Sanayi Caddesi Myvia-414 ABlok No:33 K:5 D:508 
Bornova /İZMİR 

Tel: +90 (232) 464 88 30

EKREM GÜLAY

ekrem@dalyatur.com